Kläder till dopet

Mycket av det som sker kring dopet i kyrkan har en symbolisk mening – så även barnets traditionella vita dopklänning.
Först och främst så står den vita färgen för den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.
Men även dopklänningens utseende har sin symbolik. På svenska kyrkans egen hemsida beskrivs det här väldigt fint: ”Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, nästan som om man inte vuxit i den ännu. Klänningen kan få oss att tänka på hur det lilla barnet ännu saknar kunskap om och erfarenhet av vad dopet står för.”
Så småningom får barnet chansen att växa i sin kristna tro. Den vita klänning som konfirmanderna bär ska också symbolisera just detta: nu är inte längre klänningen för lång – i och med konfirmationen har man vuxit i den, in i den kristna tron.

Läs mer om Dopklänningen och dopsärken

Läs mer om Tillbehör och Accessoirer

Vad bör gästerna ha på sig?