Uppgifter att fördela

Uppgifter att fördela inför dopet   

Vid dopgudstjänsten finns det flera olika sysslor som man med fördel kan be en fadder, ett syskon till barnet, eller en annan familjemedlem att ta ansvar för. Det blir ett sätt att involvera till exempel faddrarna i dopceremonin och göra dem delaktiga.  

  • Ringa i kyrkklockorna. Det kan vara ett spännande minne för ett äldre syskon, till exempel. Om ni har ett programblad i kyrkan kan ni till och med skriva in det först i programmet: "Hanna ringer in Williams dop i Kyrkklockorna" eller liknande. Det är stort för en liten storasyster att få känna att även hon är med och bidrar!  
  • Bära processionskorset när man går in i kyrkan.
  • Hälla vatten i dopfunten.

Hälla vatten i dopfunten

  • Torka av barnets huvud med en liten duk efter att prästen har hällt vatten på det. (Rart när ett äldre syskon hjälper prästen med det!)
  • Tända dopljuset.
  • Läsa bibeltexterna, det är ju flera stycken som ingår i dopceremonin.  
  • Bära barnet (om inte mamma eller pappa gör det)
  • Läsa en dikt.
  • Sjunga en sång eller spela ett musikstycke.

Säkert vill ni som föräldrar också utföra en del av sysslorna. Det är en fin handling att till exempel att läsa en dikt som ni själva valt till ert barn, eller spela en sång ni brukar sjunga för barnet. En särskild syssla är dock alltid förbehållen barnets föräldrar och kan inte delegeras: det är att svara på prästens fråga om vilket namn ni som föräldrar har valt till ert barn. Kom också i håg att det finns många andra tillfällen att be någon om hjälp i samband med dopet, exempelvis kring sådant som rör dopkaffe eller dopfest.

Tillbaka till "dopakten"