Gud som haver barnen kär

Gud som haver barnen kär (Psalm 193) 

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går
– Du förbliver fader vår. 
 

(Text: trad., musik: I Widéen)