Böner till dopet

I dopordningen som Svenska kyrkan använder finns det vissa böner som ingår. Men vill man kan man naturligtvis lägga till en egenformulerad bön som blir mycket mer personlig och som fångar upp just era drömmar, oro, förhoppningar och kärlek till ert barn.

Kanske vill du också skapa traditionen att be en aftonbön med ditt barn?  
Här hittar du böner både från föräldraperspektivet och böner för barn:  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tacksägelse för ett nyfött barn

Välkommen barn,
vårt eget barn.
Välkommen, du lilla, till världen.

Vi möter din blick
och fylls av förundran,
vi tar dig i famn
och fylls av tacksamhet.

Vi som fått dig till vårt barn
ska ge dig all vår kärlek.

Med vårt nyfödda barn i famnen
tackar vi dig, Gud,
för det livets under
vi fått uppleva.
Tack för vårt barns födelse.
hjälp oss att alltid minnas detta ögonblick.

(Ur Bönbok för föräldrar, Verbum)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tacksägelse för ett adopterat barn

Välkommen barn,
vårt eget barn.
Välkommen, du lilla, till oss.

Vi möter din blick
och fylls av förundran,
vi tar dig i famn
och fylls av tacksamhet.

Vi som fått dig till vårt barn
ska ge dig all vår kärlek.

Med ett barn i famnen,
vårt barn,
tackar vi dig, Gud,
för det livets under vi fått uppleva.
Tack för mötet med vårt barn.
hjälp oss att alltid minnas detta ögonblick.

(ur Bönbok för föräldrar, Verbum)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Bön för barnet

Jesus, du är barnens vän.
Du har i Bibeln sagt att barnens änglar får se Guds ansikte
och att himmelriket tillhör barnen.
Jag ber för detta barn.
Bevara och beskydda det.
Låt det få växa upp i trygghet och kärlek.
Välsigna föräldrarna, så att de vårdar och fostrar sitt barn
med all kärlek och vishet. Ge dem fasthet och lugn.
Låt detta barn få ett lyckligt och meningsfullt liv
genom tron på dig.
Amen

(Angelica Fröjmark) 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bön för familjen

Käre himmelske Far!
Du är ju Kärleken, och jag vet att du älskar
min familj ännu mer än vad jag själv gör.
Därför överlämnar jag dem nu
i dina goda och allsmäktiga händer.
Bevara dem till kropp, själ och ande.
Skydda dem från olycka och sjukdom.
Välsigna deras dag i dag
och låt dem få vara lyckliga.
Hjälp dem att tro på dig, lita på dig och be till dig.
I Jesu namn, Amen.

(Angelica Fröjmark)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Vi tackar dig, Gud,
för ljuset vi fick ta emot.
Må vårt barn
lysa som ett ljus i världen
till din ära.  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Föräldrabön

Ge mig vishet, Gud.

Låt mig förstå när jag klarar mig själv
och när jag ska be om hjälp.

Låt mig förstå när jag ska vänta
och när jag ska handla.

Låt mig förstå vad jag ska bekymra mig om
och vad jag ska lämna.

Låt mig förstå vad jag ska lära mitt barn
och vad mitt barn ska lära mig.

(ur Bönbok för föräldrar, Verbum)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Pålitlighet

Hjälp oss att tala sanning till barnen,
att hålla våra löften
och svara på deras frågor
så enkelt och ärligt vi kan.

Hindra oss från att komma med hot.
Ge oss styrkan att be barnen om förlåtelse
när vi gjort fel.

Hjälp oss akta och respektera våra barn
och aldrig förvänta oss mer av dem
än av oss själva.

(En bearbetning efter Joan Kendall ur Bönbok för föräldrar, Verbum,)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

(Svensk barnbön, 1780)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Gode Fader,
jag är här.
Du tycker om mig
sådan jag är.

Du är nära,
du är god.
Du sköter om mej
med tålamod.

(Margareta Melin)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Det går en ängel kring vårt hus
han bär på två förgyllda ljus.
Boken har han i sin hand.
Nu somnar vi i Jesu namn.

(Trad. svensk aftonbön)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

För varje dag 

Tack för var rolig dag du ger,
för vänner, lek och mycket mer.
Tack att dina starka händer
når till oss i alla länder.

(ur Bönbok för föräldrar, Verbum)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Käre Far i himlen,
Tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt,
göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann.
Låt oss få en framtid
skyddad av din hand.  
 
(Scouters och Nyingars bön) 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ack så skönt, slumra in
i bädden så fin.
Som blomman på äng,
i en gungande säng.
Och Guds änglar de små
breda vingarna ut.
Omkring barnet de stå
till dess natten är slut.  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''