Dopets mening

Vad är dopet? Varför döper vi våra barn?

Antalet barn som döps i Svenska Kyrkan har minskat under de senaste decennierna, men trots det är det ändå 7 av 10 barn som döps.

Man skulle kunna sammanfatta dopet i tre punkter:
1.  Dopet symboliserar frälsningen, att gud redan har räddat det lilla barnet undan ondskan.
2.  Vattnet symboliserar rening, men inte för att tvätta bort något som är smutsigt, utan för att påminna om att gud redan har befriat barnet från synd.
3.  Dopet är ett löfte för framtiden: “Jag ska alltid vara med dig!” lovar gud.   

Så här skriver Svenska Kyrkan om dopets innebörd:  ”Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv ända in i döden. Vi får del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela livet – en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.

Dopet är en gåva från Gud. Dopet är ett löfte om befrielse och beskydd. Det är tecknet för vårt hopp om det himmelska livet hos Gud.” Höjdpunkten i dopet brukar ju vara det ögonblick när prästen baddar lite vatten på barnets huvud. Det förekommer också att prästen sänker ner bebisens kropp i dopfuntens vatten. Det är ju också så man brukar göra vid vuxendop, att man doppar ner hela människan i vattnet i en bassäng eller i en sjö. Oavsett vilket så är betydelsen densamma och en tradition som går tillbaka långt genom den kristna historien: att sänka ner en människa i vatten ska påminna om födelsen, och dopet är på så sätt en påminnelse om pånyttfödelse, en ny födelse.

"Sedan kom man till honom med barn,
för att han skulle lägga händerna på dem och be.
Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade:
”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma
hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.” 
(Matt 19:13-15)  

Men namnet då? Nej, att döpas har ingenting med att ge barnet dess namn att göra.
Läs mer om dop och att ge namn här!

Läs mer om dop förr i tiden och dop när det är bråttom.