Dopakten

Dopet – en ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.  

Dopet är ett löfte från Gud. Ett löfte om beskydd.
Gud lovar att vara med barnet hela livet, och till och med in i döden.
Det löftet är en gåva att bära med sig och vila trygg i när det stormar runt omkring. 

 

Så är det dags. Det viktigaste: själva dopritualen.
Du kan välja att överlämna allt åt prästen, eller också kan du låta många runt barnet vara med och utforma den.
Läs mer om hur en dopgudstjänst kan gå till på följande sidor:

Dopgudstjänsten

Uppgifter att fördela

Svenska kyrkans dopordning

Faddrarnas roll

Sånger och psalmer

Dikter

Citat och ordspråk

När det är bråttom – nöddopet