Dopgudstjänsten

Det finns en dopordning som Svenska Kyrkan följer, där det också finns utrymme för lite variationer både utifrån vad ni själv önskar och hur prästen brukar göra. Ni vill kanske lägga in någon solosång, dikt eller någon väldigt personlig punkt i dop-programmet.
Det brukar välkomnas och uppskattas av alla, inklusive prästen. Lägga till går bra. Däremot finns det vissa delar som är ovillkorliga i dopordningen, som inte går att ta bort. Delar som hör till dopets liturgi – utan dem inget dop, helt enkelt! Diskutera era önskemål med prästen. • Ungefär så här kommer dopgudstjänsten att gå till i Svenska kyrkan:
   

  Klockringning. Kanske är det storebror eller storasyster som fått det ansvarsfulla uppdraget att sätta igång kyrkklockorna! 
  Procession. Familjen går tillsammans med prästen in i kyrkan och fram till dopfunten.
  Psalm – ni bestämmer själva vilken, se förslag nedan.
  Inledningsorden till dopet. Här är det prästen som talar.
  Tackbön. Ofta är det bågon av föräldrarna eller någon av faddrarna som ber tackbönen.
  Evangeliet om Jesus och barnen. Prästen eller kanske någon av faddrarna läser en bibeltext om hur de vuxna runt Jesus försökte köra bort barnen som de tyckte störde Jesus. Men då blev Jesus arg, står det i bibeln, och han sa: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de!..” 
  Befrielsebönen. Prästen ställer frågan om vilket namn ni har valt till ert barn och gör kortecknet över barnets panna. Under bönen är det vanligt att prästen, föräldrarna och faddrarna lägger sina händer på barnet.  
  Bibelläsning. Här prästen eller någon annan ett eller flera stycken ur biblen som beskriver dopets mening.
  Doptal av prästen. Kan utelämnas.
  Psalm. Kan utelämnas.  
  Dopbönen. Nu häller prästen eller en fadder eller ett syskon upp vatten i dopfunten om det inte har skett tidigare. Det är prästen som håller i bönen.
  Trosbekännelsen. Här växelläser prästen bekännelsen med församlingen.
  Dophandlingen. Prästen tar barnet i sin famn och öser lite vatten över barnets huvud tre gånger samtidigt som han säger ”Jag döper dig, i faderns och sonens…osv”
  Välkomnande. Prästen brukar lyfta upp barnet inför församlingen.  
  Överlämnande av dopljus. Ofta har ljuset tänts redan vid dophandlingen, annars tänds det här.  
  Förbön. Kan ledas av prästen eller av någon annan. 
  Herrens bön.  
  Välsignelsen
  Psalm
  Sändningsord. Ofta säger prästen bara några avslutande ord.  

Läs hela dopordningen med de olika alternativen på böner och texter här!
Det är detta som prästen förmodligen kommer att vilja gå igenom med er på dopsamtalet och där ni själva får välja bland en del texter och också välja om någon annan än prästen ska utföra vissa delar.
Ta chansen att vara med och utforma dopgudstjänsten så att den blir så personlig och nära er själva som möjligt.

Sånger och psalmer  Det finns många olika sånger och psalmer man kan sjunga vid en dopgudstjänst. Läs mer!   

Dopdikter. Missa inte tillfället att säga några ord direkt från hjärtat på ditt barns dop!

“Vid den tiden sade Jesus:
– Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre,
för att du har dolt detta för de lärda och kloka
och uppenbarat det för dem som är som barn."
(Matt 11:25).

Tillbaka till dopakten