Silverbarn

Silverbarn 

Silverbarn, silkesgarn värmer inte dig.
Drömda värld, gömda värld lever inom dig.
Rosendans, som i trans lämnar spår av höst.
Silverhöst i ditt bröst ger dig ingen tröst.
Silverbarn, silverbarn, jag vill värma dig.
Männ’skobarn, männ’skobarn vila här hos mig.
Drömda värld, gömda värld, lever inom dig.
Rosendans, som i trans lämnar spår av höst.
Silverhöst i ditt bröst ger dig ingen tröst.
Silverbarn, silverbarn, jag vill värma dig.
Männ’skobarn, männ’skobarn vila här hos mig.
Vila här hos mig. 
 

(Largo ur symfoni nr 9 av Antonin Dvôrak, svensk text Ingela Forsman)  
Sången finns på CD:n "Dopsånger – sånger vid livets början".

Vill du ha fler förslag på fina dopsånger? Klicka här!

Förslag på fina dopdikter? klicka här!